blood-chart1

Det viser seg at blodtypen min kan være årsak til at jeg har begynt å glemme ting.
I følge denne studien er blodtype B, som tilfeldigvis er min blodtype, en ting som kan skape hukomelsestap i senere aldrer. Det siste året har jeg begynt å glemme ting, og jeg er et menneske som aldri, ALDRI har glemt noe i hele mitt liv. Kan denne studien forklare det? Er det virkelig slik at blodtypen min gjør meg glemsom med alder? Mange sier at blodtype B er en som ofte fremstår som kald fordi de setter ideer høyere en følelser ofte, noe jeg tror kan være sanhet i. Jeg framstår selv ofte som ganske kynisk, selv om jeg egentlig ikke er det.

Blodtype B er også ganske uinteresant for asiatere, B er vistnok noe ingen kvinner vil gifte seg med fordi de har for sterke personligheter og er liksom for “fri” og inviduelle. Alle ønsker den steroetypiske A typen som kjedder deg med regler og “rikitghet” formelt. Jeg har noe til felles med store mennesker som kun hørte på seg selv… sånne som Leonardo Da Vinci. Mennesker med blodtype B stoler oftest mer på seg selv en andre, er gode venner og (i følge land som japan) agressive.  Japan sier altid at blodtype B er den dårlige blant alle, men jeg føler meg ikke noe anerledes.

Vel… sånn er det…
Men jeg aner ikke hva blodtyper egentlig betyr. Jeg er ikke helt B-fire aktig blodtype. Jeg studerer som et svin når det gjelder skole (okay, litt kjedelig, men jeg gjør ting), jeg er ikke selvsentret, jeg er ikke slik ting blir fremstilt. Kanskje jeg er ganske direkte, men om folk ikke har baller ellers i verden til å pratte av levra så kan de seriøst gå å skytte seg med softgun.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende